Rettigheder og vilkår

Vedligeholdelse

Det er gravstedsejers pligt at sørge for gravstedets vedligeholdelse. 

For nogle gravsteder kan du vælge mellem:

  • at passe gravstedet selv
  • at lade kirkegårdens personale passe gravstedet for ét år ad gangen 
  • at tegne en flerårig vedligeholdelsesaftale for gravstedets fredningsperiode (gravstedslegat)

For mange gravsteder gælder at vedligeholdelsen udføres af kirkegårdens personale. Der udstedes en obligatorisk flerårig vedligeholdelsesaftale for gravstedets fredningsperiode (gravstedslegat). Den skal betales ved oprettelsen af gravstedet. 

I alle tilfælde vedligeholder kirkegårdens personale hækkene. 

En flerårig vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) skal tegnes for hele fredningsperioden, og kan højst dække 2 x fredningsperioden. En flerårig vedligeholdelsesaftale dækker ikke etablering eller genetablering af et gravsted.

Ved nogle gravstedstyper kan du tilkøbe en række ekstra ydelser: 

  • granpyntning
  • plantning af forårsblomster
  • plantning af sommerblomster
  • buketter i forbindelse med mærkedage

 

Fredningsperiode og fornyelse

Fredningsperioden for urnegravsteder er 10 år. 
Fredningsperioden for kistegravsteder er 20 år (dog 25 år på Egeskov Kirkegård og Herslev Kirkegård). 

Kistegravsteder kan benyttes til både urner og kister.

Efter aftale kan gravstederne fornyes, når fredningsperioden udløber. Det gælder dog ikke for anonym fællesgrav (ukendt gravsted). 

Ved fornyelse af gravsteder, hvor det er obligatorisk, at kirkegårdens personale vedligeholder gravstedet, udstedes en ny obligatorisk flerårig vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat).

 

Reservation af gravsted

Ønsker du et bestemt gravsted, har du mulighed for at reservere et gravsted til senere brug. Du kan reservere gravstedet for 5 eller 10 år ad gangen.

For vedligeholdelse af et reserveret gravsted gælder de samme vilkår som for gravsteder, der er i brug. Se afsnittet ’Vedligeholdelse’.
 

Urnenedsættelse

Når urnen er ankommet til kirkegårdskontoret, får du som pårørende besked om det i e-Boks eller pr. brev. Herefter kontaktes kirkegårdskontoret for aftale om tidspunkt for nedsættelse af urnen, hvis du ønsker at deltage. 

Henter du selv urnen på krematoriet, skal urnen bringes direkte til kirkegårdskontoret, da det i Danmark ikke er tilladt at opbevare urnen i hjemmet. 

Det er ikke muligt at overvære nedsættelse af urner i anonym fællesgrav (ukendt gravsted).

Urnenedsættelsen kan finde sted:

Mandag til torsdag   kl. 8.00 - 14.15
Fredag    kl. 8.00 – 13.30
Lørdag     kl. 10.00 – 12.00 (mod betaling af et tillæg)