Egeskov Kirkegård (Vejlby Kirkegård)

Egeskov Kirke og Kirkegård er synlig i landskabet og har udsigt ud over Rands Fjord. Udsigten er smuk i al slags vejr.

Stedet har været et vigtigt knudepunkt for færdslen ved Rands Fjord, så kirken og kirkegården indskriver sig i den traditionelle danske kirkehistorie. Derimod er te-pavillonen i kirkegårdens vestlige dige helt enestående i dansk kirkegårdshistorie.

Egeskov Kirke og Kirkegård hedder egentlig Vejlby Kirke og Kirkegård. Imidlertid er der fire andre sogne og kirker i Danmark, som hedder Vejlby og derfor har navnet Egeskov vundet hævd.

Indretning
Kirken ligger midt på den gamle kirkegård, der er inddelt i tre afdelinger: Den ældste del omslutter kirken inden for kirkediget. Mod vest er en særlig gravplads indrettet til familien Bruun og endelig mod nord den nyeste del, der er indviet i 1983.

Det er en meget vellykket indretning, som giver den besøgende forskellige rumlige oplevelser.

Kirkegården er indhegnet af kampestensdiger og et lettere jorddige om den nye del. Langs nord- og østskellet er der plantet egetræer. På sydsiden står nyplantede lindetræer, som har erstattet ældre elmetræer. Langs skellet til familien Bruuns begravelsesplads står flere havesirbuske, det er et sjældent syn på en kirkegård.

Markante gravsteder
Kirkegården har mange familiegravsteder. En del tilhører de store gårdmandsslægter, som for manges vedkommende er begravet syd for kirken.

Tættest på kirken ligger slægterne Krogh og Ousen fra de helt store Treldegårde, men Oemann og Aamand, Kring, Sterndorff og Ladegaard er også eksempler på gamle gårdmandsfamilier med rødder i lokalsamfundet.

Efter indgangen langs kirkediget mod øst findes en gravsten med navnet Maren Konradsen. Hun ejede sanatoriet Trelde Sande, hvor mange mennesker i tidens løb har fået genoprettet helbredet.  Øst for kirken ligger familien Sørensen fra Tvedgaard og familien Grauslund fra Egholt begravet. Familien Frank er også en kendt lokal slægt.

Nordøst for kirken ligger familien Frydendal begravet. Det var den familie, som ejede gården, der lå lige øst for kirken.

Ved kirkens nordvestlige hjørne findes et gravsted over ejeren af Nebbegård. Det er den herregård, hvis hovedbygning ses på nordsiden af Rands Fjord.

Vest for kirken er også flere store familiegravsteder, blandt andet familien Lassen Jensen fra gården Fredenslund.

I 1781 blev Vejlby Kirke købt af købmand Johannes Iver Bruun fra Fredericia, og med denne tilknytning til sognet var det derfor naturligt, at han selv og flere efterfølgende slægtled blev begravet på kirkegården. Det skete på kirkegårdens vestligste udkant, hvor familien Bruun indrettede en særlig afdeling adskilt fra den øvrige kirkegård med en hæk.

Find vej

Praktiske oplysninger

Vejlby Kirkevej 55
Egeskov
7000 Fredericia

hjemmeside: egeskovkirke.dk

Kirkegårdens areal: 8.400 m2