Sct. Michaelis Kirkegård

Sct. Michaelis Kirkegård emmer af historie og kultur. Den ligger i centrum af den moderne by og bliver derfor nemt en adgangsvej fra én del af byen til en anden. Man render lige igennem!

Men kirkegården er netop en mulighed for at stoppe op og mærke mødet mellem stilheden og roen fra en svunden tid og byens puls fra livet lige nu.

Kirkegården fylder næsten en hel karré i Fredericias karakteristiske karréstruktur. Den er anlagt samtidig med kirken i 1668 og var de første 200 år meget større end behovet. Jorden lejedes derfor ud til forskellige formål: Pryd og nyttehaver, tobaksdyrkning og tørreplads.

I slutningen af 1800-årene blev kirkegården intenst udnyttet. Kirkegården rummer et væld af forskellige gravsteder, hvor de store er de ældst bevarede. Man har i tidens løb opdelt mange gravsteder, når familierne rejste fra byen og ikke længere blev begravet her.

Indretning
En allé deler kirkegården op i en nordlig og en sydlig del. Den sydlige del har en del markante gravminder - blandt andet en gravhøj fra 1864. I den nordlige del er urnegravene placeret. Fra 2016 til 2018 har kirkegården gennemgået en omfattende renovering. Den fremstår i dag i en minimalistisk stil. 

Markante gravsteder
En vandring på kirkegården er som at gå gennem byens historie. Her er begravet avlsbrugere og købmænd, fabrikanter og håndværkere, skolebestyrere og læger, præster og arbejdere ved jernbanen. Der er både små og store gravsteder - nogle mere anonyme end andre. Mange gravsteder kalder på opmærksomheden og gør en gåtur på kirkegården til en særlig oplevelse.

Find vej

Praktiske oplysninger

Vendersgade 30C
7000 Fredericia

hjemmeside: sct-michaelis.dk

Kirkegårdens areal: 13.200 m2