Pjedsted Kirkegård

Pjedsted Kirke og Kirkegård ligger sammen med den gamle landsby på øst- og sydsiden og er omgivet af marker mod vest og nord. Der er stadig mange levn fra dengang landbruget fyldte meget i det daglige liv i Pjedsted.

Selve landsbyen er anlagt langs en slugt med et vandløb i bunden, der gjorde det muligt at føre kreaturerne ned til drikkestederne. Kirkegården er placeret lige oven for slugtens nordside.

Det er kirken og kirkegårdens beliggenhed højt over landsbyen, der først fanger øjet, når man kommer til Pjedsted Kirkegård.

Indretning
Kirkegården er indhegnet af et smukt dige af kampesten. I et hjørne ligger et særpræget aftrædelseshus af kløvede kampesten. Det bruges i dag til redskabshus.

Kirken er placeret midt på kirkegården. Fra parkeringspladsen fører en prætentiøs trappe af granit op til den højere liggende kirkegård. Lågepartiet er smukt smedejernsarbejde.

Præsteboligen lå indtil 1970 i den imponerende store præstegårdshave, som nu er offentlig park.

Mod nord og vest står en mere spredt bestand af fortrinsvis ahorn.

Markante gravsteder
De gravsteder, der knytter sig til de gamle gårde i området, ligger i sigtelinjen fra gården til kirken. Fra gården kigger man altså hen over gravstedet, før øjet fanger kirkebygningen. Det er store gravsteder med op til ti grave i ét gravsted.

Næsten midt for kirkens nordside er et stort gravsted for ejerne af Gammelby Mølle. Gravstedet er indrammet af et meget gedigent smedejernsgitter. En af møllerne, Mads Bent Madsen, huskes stadig på egnen. Allerede som 21-årig arvede han hele møllen. Inden sin død i 1952 nedlagde Mads Bent Madsen mølleriet og ændrede mølledammen til en frodig eng. Datteren, Gudrun Madsen, og hendes mand, Gunnar Carlsen, drev stedet til deres død. Møllen er stadig i familiens eje.

Vest for kirken findes Hvolgårds gravsted. Det er et af de helt store gravsteder med plads til otte begravelser, men Hvolgård var også en af sognets største gårde. Søren Henriksen var en af de markante ejere af Hvolgård. Han døde i 1949, 83 år gammel.

Ved diget mod vest ligger familien fra Henneberg Ladegård begravet. Henneberg Ladegård ligger i Erritsø Sogn, men når familien ligger begravet i Pjedsted, skyldes det, at en datter af pastor Jacob Jacobsen i Pjedsted giftede sig med senere kammerråd Hans Frederik Hansen. I 1867 overtog de forpagtningen af Henneberg Ladegård. De fik ni børn, hvoraf fem døde som små. Ved sølvbrylluppet den 15. april 1888 begyndte de dagen med at lægge ni kranse ved børn og familiemedlemmers grave på gravstedet i Pjedsted.

Find vej

Praktiske oplysninger

Pjedsted Kirkevej 12
7000 Fredericia

hjemmeside:
bredstruppjedstedkirker.dk

Kirkegårdens areal: 5.980 m2