Christians Kirkegård

Christians Kirkegård er Fredericias største og kaldtes indtil 1974 Nordre Kirkegård. Den blev anlagt fra 1927 til aflastning af kirkegårdene ved de gamle bykirker og Assistens Kirkegård.

Dens areal udgjorde oprindeligt 6,6 hektar.

Kirke og kirkegård ligger i et stort parcelhusområde i Fredericias nordkvarter. Og er opbygget i flere etaper fra 1930. Kirkegården er derfor ung sammenlignet med øvrige kirkegårde i provstiet.

Indretning
Det ses tydeligt, at der er lavet en overordnet plan for kirkegården, og at der er tænkt i varieret beplantning. En tur på kirkegården fører gennem ’ni rum’, som har meget forskellige udtryk.

De ni rum er Urnelunden eller Krydsplænen, Familieplænen (gravsted i plæne med eller uden mindeplade), Tyskerplænen (et minde fra Anden Verdenskrig), området med traditionelle kistebegravelser, området med børnegrave, Urnehaven, området med anonyme urnegrave, Fyrreplænen og til sidst et serviceareal.

Markante gravsteder
Foruden de tyske grave og gravene for allierede flybesætninger rummer kirkgården grave med russiske flygtninge og henrettede danske frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig.

Kirkegården er ret ny og det har de sidste mange år ikke været en tendens, at rejse store markante gravminder. Da der er tale om en bykirkegård, ser man ikke store familiegravsteder for gårdmandsslægterne, som man finder på landsbykirkegårdene – selvom der også er familiegravsteder på Christians Kirkegård.

På kirkegården er 10 gravsteder gjort bevaringsværdige, fordi de rummer en særlig historie.

Find vej

Praktiske oplysninger

Christiansvej 4
7000 Fredericia

hjemmeside:
christianskirken-fredericia.dk

Kirkegårdens areal: 46.300 m2