Valg af gravsted

Det er vigtigt at træffe det rigtige valg, når du skal udvælge et gravsted.

Fredericia Kirkegårde tilbyder forskellige typer af gravsteder med hver sit præg, udformning, størrelse og bestemmelser. Det er derfor vigtigt med et besøg på kirkegården, inden du vælger gravsted.

Udvælgelse af gravsted sker altid efter henvendelse til kirkegårdskontoret. 

Ikke alle kirkegårde kan tilbyde alle gravstedstyper.