Herslev Kirkegård

Der er en ro over Herslev Kirkegård, der omslutter den middelalderlige kirke. Her er man mellem store, gamle slægter, nedarvede traditioner og alligevel udfolder det moderne liv sig i nærheden af kirken og kirkegården.

Kirkegården er indrammet af et smukt kampestensdige og indgangslågerne bæres af stenpullerter. Der er en stærk kobling mellem hedensk tid og kristen tid ved gravhøjens tilstedeværelse på kirkegården.

Herslev Kirke og Kirkegård ligger næsten alene i landskabet. Fra sidst i 1960’erne er der opført et parcelhuskvarter op mod kirkegårdens vestside, hvor forsamlingshuset fra 1890’erne også ligger.

Landsbyen ligger langs Herslev Bygade og Herslev Kirkevej. Herfra vokser nye parcelhuskvarterer hen mod kirken. Mod nord, øst og syd er der landbrug.

Indretning
Kirkegården er delt op i fire afdelinger. I området nord for kirken ligger Follerup-borgere begravet, mod sydøst Tolstrup-borgere. Mod syd foran kirken ligger borgere fra Højrup og mod vest Herslev-borgere. 

Gravstederne ligger i flere områder ikke på rad og række ud til gangene, men bag hinanden, så man skal ind over et gravsted for at komme til det næste. Det er formentlig en meget gammel indretning.

Omtrent tyve gravsteder er bevaringsværdige, så kommende generationer kan læse den kulturhistorie gravstenene fortæller.

Kirkegården er indrammet af stynede lindetræer på alle fire sider. Det giver en god rumvirkning - når man træder ind gennem lågen, får man oplevelsen af at være i et smukt og afgrænset rum. 

Markante gravsteder
Helt ud til hovedstien, der fra den sydlige indgang fører hen til kirken, ses et stort gravsted for familien Skov med den ældste begravelse fra 1872. De mange mindesten på dette gravsted afspejler en udvikling, der har fundet sted, når flere generationer hver på deres måde har ønsket at sætte et minde over afdøde slægtninge.

Umiddelbart syd for dette store gravsted er begravet familiens overhoved frem til 2003, Søren Skov, der i flere årtier drev en af Fredericiaegnens store gårde, hans fødegård i Tolstrup. Han fungerede som viceborgmester i 12 år og blev som politiker kendt for sin grundighed, underfundighed og lune. Søren Skov var en overgang formand for Indre Mission i Herslev.   

Medlemmer af den store østjyske Brems-slægt har et familiegravsted tæt ved kirkens vestlige ende. Blandt de begravede er Hans Madsen Brems, der døde i 1976 efter at have ejet gården Godthåb i Herslev.

Ved foden af den østlige side af højen med klokke-stabelen er begravet ægteparret Adolphine og Jens Adolph Petersen. Han var første led i rækken af de malermestre, der omkring 1900 blev kaldt Herslev-malerne.

En anspændt udenrigspolitisk situation har også sat et trist spor på kirkegården, når der på gravstenen over oversergent Benth Schultz Christensen er skrevet, at han faldt på Cypern den 16. august 1974 blot 22 år gammel. Han opholdt sig som FN-soldat på Cypern under konflikten mellem grækere og tyrkere, og han blev dræbt, da han i en bil sammen med tre andre danske soldater kørte over en landmine, der eksploderede.

Find vej

Praktiske oplysninger

Herslev Kirkevej 2
7000 Fredericia

hjemmeside: herslevkirke.dk

Kirkegårdens areal: 7.500 m2