Bredstrup Kirkegård

Bredstrup Kirke og Kirkegård ligger smukt med udsigt over landskabet. Der er en særlig ro over kirkegården, som gør besøget til noget særligt.

Bredstrup Sogn er oprindeligt to sogne, da Kongsted Sogn blev lagt ind under Bredstrup Sogn, fordi Kongsted Kirke blev nedrevet efter svenskernes hærgen under Karl Gustav-krigene.

Indretning
Øst for kirkegården ligger gadekæret og den gamle stråtækte tidligere præstegård. Vest for ligger den nuværende præstegård.

Kirkegården indrammes på tre sider af en mur af kampesten. På den sidste side er afgrænsningen et jorddige. Ved hovedindgangen står to kraftige piller med smedejernslamper.

I vest-siden er opstillet bevaringsværdige gravsten. Nogle få grave med en særlig historie bevares på stedet.

Kirkegården rummer mange gravminder over gamle slægter – landboliv i generationer.

Markante gravsteder
Kirkegården domineres af en nyere gravhøj over Fredericias borgmester Hans Buhl (død 1814) og hustru. I højen er deres datter og svigersøn Poul Fenger også begravet. Poul Fenger var sognepræst i Bredstrup fra 1802-27. To af pastor Fengers børn med ægtefæller er også begravet i højen.

Enkelte af de ældre familiegravsteder er bevaret: Torpgaards nord for kirken og Karmedals familiegravsted øst for kirken.

Ude Lassens gravsted er bemærkelsesværdigt, fordi dets bevaring fra starten blev sikret i 100 år.

I vest-siden af våbenhuset (der nu fungerer som kapel) er indmuret en gravsten over Hildeborg Marie Schack, som var datter af Albert Schack, der var sognepræst i Bredstrup fra 1877 til 1887.

Af nyere gravsteder findes kunstmaleren Arne Bødkers på kirkegården. Hans signatur er indhugget på gravstenen.

Find vej

Praktiske oplysninger

Bredstrupvej 124
Bredstrup
7000 Fredericia

hjemmeside: 
bredstruppjedstedkirker.dk

Kirkegårdens areal: 4.600 m2