Anonym fællesgrav for urner

- ukendt gravsted

Fællesgraven består af en plæne uden synlig adskillelse mellem de enkelte grave. Gravpladsen er anonym og uden mindesten.

Urnerne nedsættes i gravstedet af kirkegårdens personale uden pårørendes medvirken. Pårørende har ikke mulighed for at ønske et specifikt gravsted. Pårørende modtager besked i e-Boks eller pr. brev, når urnenedsættelsen har fundet sted.

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

I tilknytning til fællesgraven er der indrettet en kranseplads, hvor pårørende kan lægge buketter og kranse.

 

Se gravstedstypen på Sct. Michaelis Kirkegård

Bestemmelser

Obligatoriske ydelser:
Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
Buketter, vinterkranse og lignende må kun lægges på kransepladsen ved fællesgraven.

Fornyelse:
Gravstedet kan ikke fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 10 år.