Kistegravsted i plæne

- med obligatorisk anlæg og opretstående mindesten

Gravstedet er tilsået med græs, men med et lille anlagt bed, hvor mindestenen placeres. Sten eller lignende danner afgrænsning mellem plæne og anlæg.

Plænen og anlægget vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

Der må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til jul. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

 

Se gravstedstypen på Sct. Michaelis Kirkegård

Bestemmelser

Mindesten:
Mindestenen skal være en opretstående sten på max 100 x 100 cm. Stenen må ikke have form af en plade med vinkelrette hjørner.

Vedligehold:
Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
I anlægget må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til vinter. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 20 år.

Der er mulighed for fornyelse for 5 eller 10 år.

Der udstedes en ny obligatorisk vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) for den nye periode.