Kistegravsted med anlæg

- et anlagt gravsted med individuelt udseende

På et anlagt kistegravsted er der mulighed for at vælge forskellige typer mindesten, anlæg og beplantning på gravstedet. Det kan være med til at give gravstedet et personligt præg - alt efter smag.

Som gravstedsejer er man forpligtet til at renholde og vedligeholde gravstedet. Ønsker pårørende at kirkegårdens personale varetager opgaven, kan det bestilles på kirkegårdskontoret.

Der må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til jul. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Anlæggelse af gravstedet
De første måneder efter begravelsen vil jorden synke. Herefter er gravstedet klar til at blive anlagt.

Anlæggelse af gravstedet påhviler gravstedsejer. Ved henvendelse til kirkegårdskontoret, og efter aftale, kan kirkegårdens personale være behjælpelig med anlæggelsen af gravstedet.

Det første år efter begravelsen retter kirkegårdens personale sunkne grave op uden beregning.

 

Se gravstedstypen på Sct. Michaelis Kirkegård

Bestemmelser

Gravminder og anlæggelse:
Se retningslinjer vedr. gravminder og anlæggelse af gravstedet i 'Kirkegårdsvedtægt for Fredericia Kirkegårde' §16 og §17.

Vedligehold:
Pårørende kan vælge selv at vedligeholde gravstedet. Ønsker pårørende at kirkegårdens personale varetager vedligeholdelsen, kan det bestilles på kirkegårdskontoret.

Pynt:
Der må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til vinter. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 20 år.

Der er mulighed for fornyelse for 5 eller 10 år.