Anonym fællesgrav for kister

- ukendt gravsted

Fællesgraven består af en plæne uden synlig adskillelse mellem de enkelte grave. Gravpladsen er anonym og uden mindesten.

Pårørende har ikke mulighed for at ønske et specifikt gravsted.

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

I tilknytning til fællesgraven er der indrettet en kranseplads, hvor pårørende kan lægge buketter og kranse.

 

Bestemmelser

Vedligehold:
Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
Buketter, vinterkranse og lignende må kun lægges på kransepladsen ved fællesgraven.

Fornyelse:
Gravstedet kan ikke fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 20 år.