Kistegravsted i plæne ('Skovkirkegården')

- med eller uden opretstående mindesten

Afdelingen består af en plæne med træbevoksning, og uden hække og gartnerisk udsmykning.

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

 

Se gravstedstypen på Hannerup Kirkegård

Bestemmelser

Mindesten:
Mindestenen skal være en opretstående sten i form af natursten i grå granit eller trækors (max 60 cm (bredde) x 60 cm (højde) x 20 cm (tykkelse). Mindesten kan fravælges.

Vedligehold:
Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk, og betales ved oprettelsen af gravstedet for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
Op til to godkendte vaser kan bestilles på kirkegårdskontoret. Heri må sættes afskårne blomster.

Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 20 år.

Der er mulighed for fornyelse for 5 eller 10 år.

Der udstedes en ny obligatorisk vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) for den nye periode.