Kistegravsted i plæne

- med anlæg

Gravstedet er tilsået med græs, men med et anlæg, hvor mindestenen placeres. Gravpladserne markeres med brosten i græsset, men er uden egentlig afgrænsning.

Plænen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk og betales, ved oprettelsen af gravstedet, for hele gravstedets fredningsperiode.

Som gravstedsejer er man forpligtet til at renholde og vedligeholde anlægget. Ønsker pårørende at kirkegårdens personale varetager opgaven, kan det bestilles på kirkegårdskontoret.

Der må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til jul. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Anlæggelse af gravstedet
De første måneder efter begravelsen vil jorden synke. Herefter er gravstedet klar til at blive anlagt.

Anlæggelse af gravstedet påhviler gravstedsejer. Ved henvendelse til kirkegårdskontoret, og efter aftale, kan kirkegårdens personale være behjælpelig med anlæggelsen af gravstedet.

Det første år efter begravelsen retter kirkegårdens personale sunkne grave op uden beregning.

 

Se gravstedstypen på Hannerup Kirkegård

Bestemmelser

Gravminder og anlæggelse:
Se retningslinjer vedr. gravminder og anlæggelse af gravstedet i 'Kirkegårdsvedtægt for Fredericia Kirkegårde' §16 og §17.

Vedligehold:
Vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) er obligatorisk og betales, ved oprettelsen af gravstedet, for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
I anlægget må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til vinter. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 20 år.

Der er mulighed for fornyelse for 5 eller 10 år.

Der udstedes en ny obligatorisk vedligeholdelsesaftale (gravstedslegat) for den nye periode.