Urnegravsted med obligatorisk anlæg ('Krydsene')

-  et anlagt gravsted i fællesareal - med mindesten

Fællesarealet er udlagt med gravsteder. Hvert gravsted er afgrænset af hæk og med sten eller lignende som frontafgrænsning.

Gravstedet vedligeholdes af kirkegårdens personale. Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk og betales, ved oprettelsen af gravstedet, for hele gravstedets fredningsperiode.

Der må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til jul. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

 

Se gravstedstypen på Christians Kirkegård

Se gravstedstypen på Christians Kirkegård

Bestemmelser

Mindesten:
Mindestenen skal være en opretstående sten på max 60 cm (bredde) x 40 cm (højde) x 20 cm (dybde). Stenen må ikke have form af en plade med vinkelrette hjørner.

Vedligehold:
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk og betales, ved oprettelsen af gravstedet, for hele gravstedets fredningsperiode.

Pynt:
I anlægget må lægges buketter, plantes med årstidens blomster og granpyntes til jul. Det kan bestilles på kirkegårdskontoret.

Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes, når gravstedets fredningstid udløber efter 10 år.
Der er mulighed for fornyelse for 5 eller 10 år.