Urnenedsættelse

Når urnen er ankommet til Kirkernes Hus, får du besked om det i din e-Boks eller pr. brev.  Herefter aftaler du et tidspunkt, hvis du som pårørende ønsker at deltage i urnenedsættelsen.

Henter du selv urnen på krematoriet, skal urnen bringes direkte til Kirkernes Hus, da det i Danmark ikke er tilladt at opbevare urnen i hjemmet.

Urnenedsættelsen kan finde sted:

Mandag til torsdag   kl. 8.00 - 14.30
Fredag    kl. 8.00 – 14.00
Lørdag     kl. 10.00 – 12.00 (mod betaling af et tillæg)

 

Urnenedsættelse i anonym fællesgrav ('ukendt gravsted')
Det er ikke muligt at overvære nedsættelse af urner i anonym fællesgrav ('ukendt gravsted').

 

Kontakt

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf. 7592 1975

kirkerneshus@sogn.dk